۲۱
خرداد

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس و کاربرد آن
ژل میکروسیلیس نوعی مکمل بتن است که باعث کاهش ترک ها و ارتقاء نسبی مقاومت های فشاری، کششی و خمشی در بتن می شود استفاده از ژل میکروسیلیکا بهترین روش برای کاهش ترک های پلاستیک و بالا بردن مقاومت های فشاری و کششی و خمشی بتن میباشد.
ژل میکروسیلیس علاوه بر کاهش چشمگیر نسبت آب به سیمان از آسیب های ناشی از عدم امکان اجرای سریع کیورینگ لازم طی ساعات اول و پس از آن می کاهد ژل سیلیکافیوم میتواند حاوی الیاف باشد ,الیاف موجود در ژل برای تولید بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذیر، و بتن پردوام و ملات های ویژه همچنین برای کاهش ترکهای و ارتقاء نسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن استفاده میگردد .برای ساخت بتن الیافی استفاده از ژل سیلیکا فیوم نسبت به میکروسیلیس الویت دارد.
ژل سیلیکا فیوم بتن نه تنها با بالا بردن مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب بیرونی فیزیکی و شیمیایی محیطی و حتی در عوامل مخرب داخلی بتن نیز استفاده میشود و عمر سرویس دهی سازهای بتنی را به به بالا ترین حد می رساند،و از آسیبهای احتمالی طولانی مدت احتمالی از عدم رعایت در کیورینگ مناسب در ساعات اولیه و پس از ریختن بتن تا میزان زیادی جلوگیری میکند

: استفاده از ژل میکروسیلیس برای ساخت بتن در موارد زیر بهترین کاربرد را دارد

– استفاده از ژل سیلیکا فیوم برای بتن ریزی در مواردی که در معرض کوران و باد یا اشعه خورشید و مناطق خشک هستند .
– برای جبران خسارات ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه
– در سازه هایی بتنی که در معرض بارهای دینامیکی و ضربه هستند کاربرد دارد.
– در سازه ها بتنی که دارای مقاطع نازک بتنی هستند استفاده می شود.
– سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد هستند.
– در سازه های آب بند بتنی که احتمال به وجود آمدن ترک در آن ها وجود دارد.
– برای کم کردن خطر متلاشی پذیری بتن هایی که در معرض ریسک انفجار و آتش سوزی هستند از ژل سیلیکافیوم استفاده می کنند.
ژل میکروسیلیس از نظر مقاومت های خمشی و کششی
مقاومت فشاری در بتن های دارای ژل میکروسیلیس در سنین پایین مثلا ۱و۳ روزه تقریبا مساوی است ولی در مقاومت فشاری بتن حاوی ژل میکروسیلیکا در سنین بالاتر نمی توان گفت اندازه بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا تکامل کامل انجام شده است.
نفوذ پذیری مقدار آب در ژل میکروسیلیکا و عوامل مهاجم به آن
مقدار نفوذپذیری در بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیس بسیار کمتر از بتن بدون مواد افزودنی است. از طرفی دیگر عوامل فیزیکی در طول عمر سا زه ها ی بتنی باعث ایجاد نفوذپذیری در سازه های بتنی می شود. در مورد بتن هایی که دارای ژل میکروسیلیکا هستند کمترین نفوذ پذیری را دارند اثر این عوامل روی بتن آببند حاوی ژل میکروسیلیکا کمتر است

ضریب وارفتگی در بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا
ضریب وارفتگی در بتن الیافی حاوی ژل سیلیکافیوم نسبت به بتن شاهد کمتراست ولی نسبت به بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل های میکروسیلیس بیشتر است

مقاومت سایشی بتن الیافی ژل حاوی میکروسیلیکا
اگرچه مقاومت سایشی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا نسبت به بتن بدون مواد افزودنی یا بتن حاوی مواد افزودنی سوپر روانساز بتن زیاد تر است اما مقاومت سایشی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا از مقاومت سایشی بتن حاوی ژل میکروسیلیس بیشتر نیست. استفاده از ژل میکروسیلیکا برای کاهش ترک های پلاستیک در بتن های نفوذ ناپذیر مد نظر است مخصوصا در شات کریت تر و بتن های آب بند برای افزایش مقاومت استفاده می کنند.

نکات حرارتی در بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا
کاربرد بتن نفوذ ناپذیر حاوی ژل میکروسیلیکا نسبت به بتن حاوی ژل میکروسیلیکا برای بتن هایی که مشکل حرارتی دارند بسیار مناسب تر است چرا که آزاد شدن حرارت بر حسب وزن سیمان مصرفی در بتن کمتر است و کاهش ترک های پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومت های دینامیکی فشاری، کششی و خمشی بتن دیده می شود.

واکنش های شیمیایی بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا
از نظر واکنش های شیمیایی تفاوتی بین بتن حاوی ژل های میکروسیلیس وجود ندارد ولی میزان آهک های آزاد که وارد واکنش می شوند به مراتب کمتر است.

افزایش روانی بتن بدون نیاز به اضافه کردن سوپر روان کننده بتن
بتن الیافی حاوی ژل میکروسیلیکا ممکن است نسبت کمتری را به بتن آب بند حاوی ژل میکروسیلیس نشان دهد ولی از نظر قابلیت کارایی این دو بتن دارای ژل میکروسیلیکا تفاوتی با هم ندارند

کاربرد ژل میکروسیلیس در سازه های مختلف
• – استفاده از ژل میکروسیلیس بتن در سازه بتن مسلح و غیر مسلح
• – استفاده از ژل میکروسیلیس بتن در تولید مخازن بتنی
• – استفاده از ژل میکروسیلیس درسازه های دریایی
• – استفاده از ژل میکروسیلیس تونل ها و کانال های آب
• – استفاده از ژل میکروسیلیس ضد تشعشع
• – استفاده از ژل میکروسیلیس و ضد انفجار
• – استفاده از ژل میکروسیلیس ضد سایش درعرشه پل ها
• – استفاده از ژل میکروسیلیس ضد سایش در پارکینگ ها
• – استفاده از ژل میکروسیلیس بتن در قطعات پیش ساخته بتنی
• – استفاده از ژل میکروسیلیس بتن در شبکه آب و فاضلاب