تهران – شهرک غرب
02188070141

– بتن آب بند به بتنی گفته میشودکه دربرابر نفوذ هرگونه عامل بیرونی که به سطح ودرون بتن حمله کند مقاومت نماید.
مواد آب بندی کیمیکس مناسب برای انواع سازه های بتنی وبه دوصورت:
1- آب بندی مغز بتن توسط افزودنیهای بتن ویژه آببندی 2- آب بندی سطح و درزهای بتن توسط انواع واتراستاپ , ماستیک , عایق ها و محافظ بتن تولیدوعرضه میگردد.

نمایش یک نتیجه