تهران – شهرک غرب
02188070141

الیاف بتن ، ترمیم و نگهداری بتن

الیاف بتن

الیاف بتن کیمیکس سبب دستیابی به برخی ویژه گیهای خاص وبسیارمفید دربتن شده وبا ایجاد بتنی همگن ، مسلح و یکپارچه افزایش مقاومت کششی بتن ، مقاومت خمشی بتن , مقاومت برشی بتن ، انعطاف پذیری بتن و جلوگیری از ترک خوردگی بتن رانیزکه غالباموردتوجه میباشد در تمام مقاطع بتنی ، میسرمیسازد.

انواع الیاف pp بتن ، الیاف پلاستیک بتن ، الیاف فلزی بتن بصورت متداول مورداستفاده قرارمیگیرند.

ترمیم کننده بتن

انواع ترمیم کننده بتن کیمیکس با قدرت چسبندگی بسیاربالابه سطوح بتنی ماده ای مناسب جهت رفع آسیب و ترمیم بتن.

پودربندکشی

پودربندکشی کیمیکس بعنوان ماده پرکننده ،با ترکیبات ویژه وکارائی بسیاربالاجهت بندکشی بین کاشی وسرامیک درداخل وخارج ساختمان مورداستفاده قرارمیگیرد،

و سطحی کاملا زیبا ، با دوام و نفوذ ناپذیر ایجادمیکند.

کیورینگ بتن

عمل آوری بتن یا به اصطلاح نگهداری بتن مجموعه فرآیندهایی هستند که به منظور نگهداری و حفظ فاکتورهایی نظیر حرارت و رطوبت در بتن، بلافاصله بعد از بتنریزی درمدت زمانی معین تا رسیدن به حداکثر مقاومت بتن و جلوگیری ازانواع آسیبها به بتن صورت میگیرند.انجام نگهداری و عمل آوری بتن ریخته شده درمیزان کیفیت و دوام آن کاملا موثر است.

Showing 1–8 of 9 results