تهران – شهرک غرب
02188070141

– انواع روان کننده های بتن به عنوان یک افزودنی بتن موثردر کاهش آب مصرفی , برای روانی و مقاومت بالاتر بتن استفاده می شوندکه بسته به میزان کارایی و نوع ترکیبات و بنیان شیمیایی به سه دسته روان کننده بتن , فوق روان کننده بتن و ابرروان کننده ها تقسیم می شوند.
فوق روان کننده بتن کیمیکس با ترکیبات ویژه منجربه افزایش قابل ملاحظه مقاومت فشاری درسنین مختلف بتن و کاهش نسبت آب به سیمان شده ودر بهینه سازی میزان سیمان مصرفی موثر میباشد. انواع روان کننده بتن کیمیکس با بنیان شیمیایی لیگنو سولفونات , نفتالین و پلی کربوکسیلات ( فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات ) به صورت نرمال , زودگیر , دیرگیر با حفظ اسلامپ و زمان کارپذیری مناسب قابل عرضه میباشند.

ذر حال نمایش 1–6 از 8 نتیجه