تهران – شهرک غرب
02188070141

ضد یخ بتن

به منظورجلوگیری از اثرات مخرب ناشی از کاهش دمای هوا برساختار بتن لزوم استفاده از ضد یخ بتن موردتوجه میباشد.

زودگیر بتن و انواع ضدیخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا ست امکان تکمیل واکنش ودستیابی به مقاومت لازم بتن رافراهم میسازد.همچنین ازماندن آب اضافی دربتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی ازآن جلوگیری میکند.انواع ضدیخ بتن کیمیکس دردونوع ضدیخ مایع و ضدیخ پودری برای بتن مسلح (ضد یخ بتن بدون کلراید ) و ضدیخ ملات مورداستفاده قرارمیگیرد.عدم وجود یون کلر در ضدیخ سبب میشود تا هیچگونه اثر منفی و خوردگی بر آرماتور ها وارد نگردد و با تکمیل واکنش هیدراتاسیون بتن مقاومت اولیه و نهایی لازم  را کسب نماید.

زودگیر بتن

سایر مواد افزودنی زودگیر کننده بتن درمواردیکه به گیرش سریع بتن نیازاست مورداستفاده قرار میگیرند.

کاربرد درمواردی از قبیل:

– بتن پاششی یا شاتکریت

– استفاده درساخت قطعات بتنی و بتنهای پیش ساخته.

مشاوره تخصصی در مورد نکات و اطلاعات مربوط به انواع زودگیر و ضدیخ بتن ، از جمله :

علت و شرایط استفاده از ضد یخ بـتن ، درصد استفاده و اختلاط ضد یخ در بـتن

زمان و نحوه استفاده از ضد یخ هنگام بـتن ریزی ، مقدار و میزان مصرف ضد یخ

تاثیر خواص و نقش ضد یخ در بتنریزی ، موارد کاربرد ضد یخ بدون کلراید

نکات اجرایی بتن ریزی در هوای سرد و تعریف هوای سرد طبق آیین نامه بتن ریزی در هوای سرد

جهت خرید ضد یخ و اطلاع از قیمت ضد یخ بتن با واحد فروش فنی کیمیکس تماس حاصل نمایید.

مشاهده همه 7 نتیجه