تهران – شهرک غرب
02188070141

– چسبهای ساختمانی ومقاوم سازی کیمیکس محصولاتی ویژه جهت آببندی , مقاوم سازی و اتصال بتن جدید به بتن قدیم وهمچنین نصب کاشی وسرامیک , کاشت بولت وغیره مورداستفاده قرارمیگیرند.

نمایش یک نتیجه