تهران – شهرک غرب
02188070141

ژل میکروسیلیس بتن گونه ای از افزودنیهای ارتقاء دهنده کیفیت , مقاوت , پایایی و دوام بتن میباشد.

ترکیبات ژل میکروسیلیس و مواد اصلی تشکیل دهنده آن شامل پودر میکروسیلیس , فوق روان کننده بتن , پلیمرهای آب بند کننده بتن , فیلرهای ویژه بتن , الیاف بتن وسایر افزودنی های موثر در گیرش و تراکم بتن بسته به روش ساخت ژل میکروسیلیس وکلاس مصرفی محصول میباشد.
ژل میکرو سیلیس کیمیکس با فرمولاسیون ویژه وبراساس مواد تشکیل دهنده ژل میکروسیلیس ,درکلاسهای مختلف عرضه میشود.

مصرف انواع ژل میکرو سیلیس کیمیکس ,منجربه :

افزایش قابل توجه تراکم بتن

بالابردن مقاومت های فشاری , کششی و خمشی بتن

افزایش کارایی و روانی بتن

و نیز کاهش نسبت آب به سیمان در بتن شده و با ایجاد بتنی متراکم و همگن , بتن را نفوذ ناپذیر و آب بند میکند و با توجه به بهبود ویژه گیها و ارتقاء خواص گوناگون بتن یکی از پرکاربردترین و کاراترین محصولات ویژه بتن میباشد.

همچنین مصرف ژل میکروسیلیس الیاف دار ، کاهش ترک های مویی و افزایش مقاومت سایشی بتن را نیز به دنبال دارد.

استفاده از ژل میکرو سیلیس الیاف دار علاوه بر دستیابی به مزایای فوق امکان ;

تولید بتنی همگن و اکسپوز ،
اجرای سریع و سهولت بتنریزی ،
صرفه جویی در منابع ،
و نیز جلوگیری از خطر تهدید سلامت افراد در زمان بتن ریزی را فراهم میسازد.

Showing all 5 results