تهران – شهرک غرب
02188070141

ژل میکروسیلیس بتن گونه ای از افزودنیهای ارتقاء دهنده کیفیت , مقاوت , پایایی و دوام بتن میباشد.

ترکیبات ژل میکروسیلیس و مواد اصلی تشکیل دهنده آن شامل پودر میکروسیلیس , فوق روان کننده بتن , پلیمرهای آب بند کننده بتن , فیلرهای ویژه بتن , الیاف بتن وسایر افزودنی های موثر در گیرش و تراکم بتن بسته به روش ساخت ژل میکروسیلیس وکلاس مصرفی محصول میباشد.
ژل میکرو سیلیس کیمیکس با فرمولاسیون ویژه وبراساس مواد تشکیل دهنده ژل ,درکلاسهای مختلف عرضه میشود.

مصرف انواع ژل میکروسیلیس کیمیکس ,منجربه :

افزایش قابل توجه تراکم بتن

بالابردن مقاومت های فشاری , کششی و خمشی بتن

افزایش اسلامپ ، کارایی و روانی بتن

و نیز کاهش نسبت آب به سیمان در بتن شده و با ایجاد بتنی متراکم و همگن , بتن را نفوذ ناپذیر و آب بند میکند و با توجه به بهبود ویژه گیها و ارتقاء خواص گوناگون بتن یکی از پرکاربردترین و کاراترین محصولات ویژه بتن میباشد.

همچنین مصرف ژل میکروسیلیس الیاف دار در بتن براساس مقدار و میزان مصرف ژل ، کاهش ترک های مویی و افزایش مقاومت سایشی بتن را نیز به دنبال دارد.

استفاده از ژل میکرو سیلیس بعنوان یک محصول چند منظوره کاربردی ، بابرخورداری از مواد تشکیل دهنده موردنیاز سبب برآورده نمودن اصول فنی و مهندسی لازم و تکمیل فرآیند های مربوطه شده ، وعلاوه بر دستیابی به مزایای فوق امکان ;

تولید بتنی همگن و اکسپوز ،
اجرای سریع و سهولت بتنریزی ،
صرفه جویی در منابع ،
و نیز جلوگیری از خطر تهدید سلامت افراد در زمان بتن ریزی را فراهم میسازد.

مشاهده همه 7 نتیجه