تهران – شهرک غرب
02188070141

ژل های میکروسیلیس گونه ای از افزودنیهای ارتقاء دهنده کیفیت , مقاوت , پایایی و دوام بتن هستند ترکیبات ژل میکروسیلیس و مواد اصلی تشکیل دهنده آن شامل پودر میکروسیلیس , فوق روان کننده بتن , پلیمرهای آب بند کننده بتن , فیلرهای ویژه بتن , الیاف بتن ,سایر افزودنیهای موثردر گیرش و تراکم بتن بسته به کلاس مصرفی محصول میباشد.
ژل میکروسیلیس کیمیکس با فرمولاسیون ویژه ,درکلاسهای مختلف عرضه میشود. مصرف انواع ژل میکروسیلیس کیمیکس , منجربه افزایش قابل توجه مقاومت های فشاری , کششی و خمشی در بتن شده و افزایش کارایی , روانی و کاهش نسبت آب به سیمان در بتن راموجب میشود, وبا ایجاد بتنی متراکم و همگن , بتن را نفوذ ناپذیر و آببند میکند همچنین کاهش ترک های مویی و افزایش مقاومت سایشی را نیز به دنبال دارد.

نمایش یک نتیجه