تهران – شهرک غرب
02188070141

گروتها جهت پرکردن فضاهای خالی زیر بیس پلیت ها بعنوان گروت زیر صفحه ستون , انکربولت ها , نصب و ثابت سازی دستگاهها و ماشین آلات صنعتی , ترمیم ترک های عمیق وبزرگ و… استفاده میشوند. همچنین جهت ساخت ملات ترمیمی به منظور پرکردن شکافها و ترکهای عمیق و برخی فواصل آزاد کاربرد دارند.

انواع گروت کیمیکس به گونه ای طراحی شده اندکه :

  • توان جذب نیروهای وارده و انتقال آن به سطوح زیرین را داشته باشد،
  • دارای مقاومت بالا و مطمئن بوده و حداکثر اتصال پایدار با سازه برقرارشود،
  • هنگام اجرای گروت پس از اختلاط و عمل آوری , قوام یافته و همگن و سیال میباشد،
  • گروت منبسط شونده بوده و از انبساط کنترل شده ای برخورداراست،
  • همچنین دچار جداشدگی آب و سنگدانه ازهم نمیشود،
  • ودر حداقل زمان به مقاومت لازم دست می یابد.

حداقل و حداکثر ضخامت گروت ریزی مطابق آیین نامه و استاندارد مربوطه معین میگردد.

انواع گروتهای کیمیکس بردو پایه سیمانی و اپوکسی تولید وعرضه میشوند.

نحوه گروتریزی باتوجه به نوع آن: پایه سیمانی ، الیاف دار ، اپوکسی دوجزیی و اپوکسی سه جزیی مشخص میشود.

مشاهده همه 5 نتیجه