تهران – شهرک غرب
02188070141

گروت ها جهت پرکردن فضاهای خالی زیر صفحه ستون , انکربولت ها , نصب و ثابت سازی دستگاهها و ماشین آلات صنعتی , ترمیم ترک های عمیق وبزرگ و… استفاده میشود.

انواع گروتهای کیمیکس به گونه ای طراحی شده اندکه :

توان جذب نیروهای وارده و انتقال آن به سطوح زیرین را داشته باشند،

دارای مقاومت بالا و مطمئن بوده و حداکثر اتصال پایدار با سازه برقرارشود.

برای اجرای گروت پس از عمل آوری , قوام یافته و همگن و سیال میباشد.

همچنین دچار جداشدگی آب و سنگدانه ازهم نمیشودواز انبساط کنترل شده ای برخورداراست ،

ودرحداقل زمان به مقاومت لازم دست می یابد.

انواع گروتهای کیمیکس بردو پایه سیمانی و اپوکسی تولید وعرضه میشوند.
نحوه گروت ریزی باتوجه به نوع آن: پایه سیمانی ، آماده ، الیاف دار ، اپوکسی ، دوجزیی ، سه جزیی مشخص میشود.

نمایش 4 نتیحه