تهران – شهرک غرب
02188070141

از گروت ها جهت پرکردن فضاهای خالی زیر صفحه ستون , انکربولت ها , نصب و ثابت سازی دستگاههاوماشین آلات صنعتی, ترمیم ترک های عمیق وبزرگ و… استفاده میشود.
انواع گروت های کیمیکس به گونه ای طراحی شده اندکه توان جذب نیروهای وارده و انتقال آن به سطوح زیرین را داشته باشند،دارای مقاومت بالا و مطمئن بوده و حداکثر اتصال پایدار با سازه برقرارشود.
جهت اجرای گروت محصول گروت پس از عمل آوری , قوام یافته و همگن و سیال میباشد,همچنین دچار جداشدگی آب وسنگدانه ازهم نمیشودواز انبساط کنترل شده ای برخورداراست ودرحداقل زمان به مقاومت لازم دست می یابد.
انواع گروت کیمیکس بردو پایه گروت سیمانی و گروت اپوکسی تولیدوعرضه میشوند.
نحوه گروت ریزی باتوجه به انواع گروت ها: گروت های سیمانی ، گروت دوجزیی ، گروت اپوکسی سه جزیی مشخص میشود.

نمایش یک نتیجه