تهران – شهرک غرب
02188070141

پاور ژل بتن

پاور ژل بتن کیمیکس ژل میکروسیلیس الیافدار بتن ارتقاء دهنده دوام و پایایی بتن است. پاور ژل میکروسیلیس کیمیکس سبب کاهش نسبت آب به سیمان درعین افزایش روانی وکارایی بتن در زمان ساخت شده ,واز بهترین راههای افزایش مقاومت بتن محسوب میگردد همچنین افزایش تراکم و نفوذ ناپذیری بتن سخت شده با مصرف ژل میکروسیلیس پاور ژل میسر میگردد.

توضیحات

پاور ژل بتن

پاور ژل بتن کیمیکس ژل میکروسیلیس الیافدار بتن ارتقاء دهنده دوام و پایایی بتن است. مصرف پاور ژل میکروسیلیس کیمیکس از بهترین راه های افزایش مقاومت بتن بوده و درعین افزایش روانی وکارایی بتن و سهولت استفاده در زمان ساخت کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش تراکم بتن و کاهش نفوذپذیری بتن را نیزمیسرمیگردد.
این محصول مطابق با استاندارد های ذیل تولید میشود:

  • ASTM C1202
  • ASTM C78
  • ASTM C293
  • ASTM C496
  • BS EN 12390-8
  • BS EN 1881-122

خواص پاور ژل بتن :

» کاهش نسبت آب به سیمان
» افزایش روانی وکارایـی بتن
» سهولت پمپاژوکاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
» افزایش قابل توجه مقاومت فشاری نسبت به بتن فاقد افزودنی
» افزایش مقاومت کششی وخمشی بتن
» کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عیار سیمان درصورت لزوم
» جلوگیری از نفـوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی
» کاهش قابل توجه جذب آب ونفوذپذیری بتن
» سازگار با انواع سیمان

مزایای ژل میکروسیلیس :

» ساخت بتن مقاوم ونفوذ ناپذیر
» ساخت و حمل بتن در مسا فتهای طولانی ومناطق گرمسیر
» ساخت بتن اسکله,پل ها,مخازن,تصفیه خانه ها , کانالهای انتقال آب و…
» بتن ریزی در مناطق تحت حمله یونهای مخرب شیمیایی

میزان مصرف ژل میکروسیلیس در بتن :

بسته به شرایط بتن ریزی , میزان روانی و مقاومت موردنیاز, درصد ژل میکروسیلیس به میزان ۱ الی ۳ درصد سیمان مصرفی,محاسبه میگردد.

نحوه استفاده از ژل میکروسیلیس :

» بـه میزان توصیه شده از مـحصول پاور ژل بتن را به مخلوط بتن آماده اضافه کرده و عمل اختلاط را ۵ دقیقه ادامه داده, پـس از آن عملیات بتن ریزی انجام شود.
» درصورت استفاده همزمان ازچند ماده افزودنی دربتن یا تغییر درمیزان مصرف خارج ازمحدوده توصیه شده حتما” باکارشناسان فنی شرکت مشاوره نمایید.

مشخصات ژل میکروسیلیس :

– حالت فیزیکی :درحالت سکون ژله ای

– رنگ : خاکستری

– وزن مخصوص ژل میکروسیلیس ≈ ۱/۴۵gr/cm3

– ۷≈PH

– یون کلر : ندارد

ملاحظات :

– مدت نگهداری : شش ماه در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نورخورشید
– دمای نگهداری مناسب:۱۰+ تا ۴۰+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :سطل ۲۵ کیلو گرمی و طبق سفارش

حفاظت وایمنی :

» این ماده دردسته مـوادمضـر برای سلامتـی انسان ومحیط زیست قرارندارد ,بااین وجـود هرگزنبایـدتوسط انسان بلعیده شود یاباچشم تماس پیداکند.
» درصـورت تمـاس باچشم یاپوست سریعا”باآب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این ماده آتش زا نیست.


جهت اطلاع از قیمت پاور ژل بتن و انواع ژل بتن وثبت درخواست خرید ژل میکرو سیلیس باواحد فروش-فنی کیمیکس تماس بگیرید.