تهران – شهرک غرب
02188070141

چسب کاشی پودری

TileFix 120 ماده ای اسـت بر پایـه سیمـان منـاسب جهـت

چسبانـد ن انـواع کاشـی ,سرامیـک ,سنـگ و… کـه تنهـا بـا

افـزودن آب آمـاده مصـرف می گـردد .

توضیحات

چسب کاشی پودری  TileFix 120:

چسب کاشی پودری : ماده ای اسـت بر پایـه سیمـان منـاسب جهـت چسبانـد ن انـواع کاشـی ,سرامیـک ,سنـگ و… کـه تنهـا بـا افـزودن آب آمـاده مصـرف می گـردد .

ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
–   DIN EN 12004
–      ISIRI 12492

خـواص واثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بالا
» سهـولت و سرعت اجـرا
» قابـل استفاده بـرای سطـوح عمودی وافقـی
» مقـرون به صـرفه
» مقـاوم در برابر رطوبـت

مـواردکاربـرد :

» قابلیـت نصـب کاشـی روی کاشـی
» کاشیکاری داخـل ساختمان

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری تخلخـل سطـوح , حدود ۲٫۵ تا ۳٫۵ کیلوگرم پودر برای چسباندن یک متر مربع کاشی مناسب میباشد.

 

روش مصـرف :

» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» برای اجـرا روی سطـوح غیـر سیمانـی بهتـر است سطـح با چسب بتـن رقیـق شـده زیـر سازی شـود.
» بـرای اجـرا روی سطـوح سیمانـی بهتراست سطـح قبـل از اجـرا مرطـوب شـود.
» به میـزان ۳۰ درصـد از وزن پـودر چسب کاش مصرفی آب اضافـه کرده وبا همزن برقـی (دریـل) مخلـوط را به هم زده تا ملات یکنـواخت وهمـگن آمـاده شودمـلات بدست آمده را۵ دقیقه به حالت سکـون نگـه داشتـه و مجددا ” عمـل اختـلاط را انجـام دهید , سپس بـه وسیـله کاردک شیـاردار چسب را روی سطـح کشیـده و کاشـی را روی آن فشـار دهیـد.
» مـلات آماده حداکثر تا ۶۰ دقیقه قابل اجرا میباشد.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : سفید / خاکستـری
– نیروی چسبندگی سطحی: ۱/۲N/mm2
– PH≈۱۱
– وزن مخصوص≈۱/۱۵gr/cm3
– یون کلر : ندارد

 

مـلاحـظات :

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه –
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید
دمای نگهداری مناسب :۱۵+ تا ۴۰+درجه سانتیگراد -بسته بندی :کیسه ۲۵ کیلوگرمی –

 

حفاظـت وایـمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامت انسان و محیط زیست قرار ندارد , با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .