۰۱
آذر

تسریع کننده گیرش بتن

تسریع کننده گیرش بتن | بتن ریزی در هوای سرد | زودگیر بتن

تسریع کننده گیرش بتن

تسریع کننده گیرش بتن موادی هستند که باعث افزایش سرعت آب‌گیری در بتن می‌شوند و به این ترتیب بتن زودتر به مقاومت لازم می‌رسد.

کاربرد مواد زودگیر بتن

معمولا زودگیر کننده بتن با توجه به اینکه باعث افزایش سرعت گیرش بتن می‌شود، در مناطقی که در اثر سرمای زیاد امکان یخ بستن آب بتن تازه وجود دارد، به عنوان افزودنی ضدیخ بتن به کار می‌روند.

همچنین از زودگیربتن در محل‌هایی که به دلیل کم بودن تعداد قالب، نیاز به باز کردن سریع قالب داشته باشند، استفاده می‌شوند.

همچنین در بتن‌های پاششی (بتن شاتکریت) از ریزش مصالح جلوگیری به عمل ‌آورده و باعث گیرش سریع بتن می‌شود.بابکارگیری فوق روان کننده زودگیر بتن کیمیکس علاوه برداشتن خاصیت ضدیخ بتن اسلامپ و مقاومت لازم حاصل شده ونیازبه خرید ضد یخ بتن نمی باشد.

 

فوق روان‌کننده بتن ضدیخ (فوق روانکنندهزود گیربتن)

در اکثر مواقع به جای ضد یخ بتن از انواع روان‌کننده‌ زودگیر بتن برای افزایش سرعت فرایند گیرش بتن استفاده می‌کنند. با استفاده از فوق روان کننده بتن زودگیر کیمیکس با توجه به سرعت بخشیدن در عمل گیرش بتن‌، علاوه بر افزایش روانی مخلوط بتن ودستیابی به اسلامپ مورد نظروتولید بتنی همگن ، امکان تکمیل واکنش هیدراتاسیون بتن و رسیدن به مقاومت نهایی مورد نظر با وجود شرایط آب وهوای سرد امکان پذیر شده و اثرات مخرب ناشی از بتنریزی در دما های پایین بر روی بتن حاصل خنثی میگردد. چنانچه عملیات بتن ریزی در هوای سرد انجام شود، رعایت  تمهیدات آیین نامه‌ای، بتن ریزی در هوای سرد ،مورد توجه خواهدبود .

 

انواع مواد افزودنی تسریع کننده گیرش بتن

 • ضدیخ بتن
 • ضدیخ بتن مسلح
 • ضدیخ ویژه بتن
 • ضدیخ بدون کلراید
 • ضدیخ ملات
 • ضدیخ بتن پودری
 • ضدیخ بتن مایع
 • روان کننده ضدیخ
 • زودگیربتن
 • شاتکریت تر
 • شاتکریت خشک
 • ژل ضدیخ بتن
 • فوق روان کننده زودگیر
 • و…