تهران – شهرک غرب
02188070141

الیاف بتن ، ترمیم و نگهداری بتن

الیاف بتن

الیاف بتن کیمیکس سبب دستیابی به برخی ویژه گیهای خاص وبسیارمفید دربتن شده وبا ایجاد بتنی همگن ، مسلح و یکپارچه افزایش مقاومت کششی بتن ، مقاومت خمشی بتن ، مقاومت برشی بتن ، انعطاف پذیری بتون و جلوگیری از ترک خوردگی بتن رانیزکه غالباموردتوجه میباشد در تمام مقاطع بتنی ، با فیبر بتن میسرمیسازد.

انواع الیاف pp ، الیاف پلاستیک ،