تهران
02144498907

روان کننده بتن

روان کننده بتن بعنوان یک افزودنی بتن موثر در کاهش نسبت آب به سیمان برای ایجاد روانی بتن و کسب مقاومت بالاتر استفاده میشودکه بسته به میزان کارایی و نوع ترکیبات و بنیان شیمیایی در انواع روان کننده بتن , فوق روانکننده بتن و ابرروان کننده ها تقسیم میشوند.

افزودنی های بتن کاهنده آب با ایجاد دافعه بین ذرات تشکیل دهنده هنگام هیدراتاسیون و بدون افزودن آب اضافی سبب افزایش اسلامپ و دستیابی به کارایی بالا میشوند.

فوق روان کننده بتن کیمیکس با ترکیبات ویژه منجربه:

ایجاد تراکم در بتن

افزایش مقاومت فشاری درسنین مختلف بتن

و کاهش نسبت آب به سیمان شده ودر بهینه سازی میزان سیمان مصرفی نیز موثر میباشد.

انواع کاهنده آب بتن کیمیکس با بنیان شیمیایی لیگنو سولفونات , نفتالین و پلی کربوکسیلات اتر ( فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ) به صورت:

فوق روان کننده نرمال

فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده دیرگیر

و با حفظ اسلامپ و زمان کارپذیری مناسب قابل عرضه میباشند.

مشاوره تخصصی در خصوص نکات لازم در مورد انواع روان کننده بتن از جمله :

محاسبه و مقدار درصد اختلاط روان کننده بتن ،

حداکثر مقدار مجاز روان کننده در بتن ،

پیشنهاد بهترین فوق روان کننده باتوجه به کاربرد موردنظر ،

علت استفاده و میزان مصرف فوق روان کننده کربوکسیلاتی ،

حداکثر اسلامپ مجاز بتن با روان کننده مورد استفاده ،

معرفی و استفاده از انواع ژل روان کننده بتن

و …

جهت خرید روان کننده بتن و اطلاع از لیست قیمت انواع روان کننده بتن با واحد فروش فنی کیمیکس تماس حاصل نمایید.

Showing all 8 results