تهران
02188070141

ضد یخ بتن

ضدیخ بتن به منظور جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از کاهش دمای هوا برساختار بتن مورد استفاده قرارمیگیرد.

زودگیر بتن و انواع ضدیخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون سیمان که یک واکنش گرمازا ست امکان تکمیل واکنش ، افزایش دما ودستیابی به مقاومت لازم بتن رافراهم میسازد.همچنین ازماندن آب اضافی در بتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی ازآن جلوگیری میکند. انواع ضد یخ بتن کیمیکس دردو نوع ضدیخ مایع و ضدیخ پودری برای بتن مسلح (ضد یخ بتن بدون کلراید ) و ضدیخ ملات مورد استفاده قرارمیگیرد.عدم وجود یون کلر در ضد یخ سبب میشود تا هیچگونه اثر منفی و خوردگی بر آرماتور ها وارد نگردد و با تکمیل واکنش هیدراتاسیون ، بتن مقاومت اولیه و نهایی لازم  را کسب نماید.

زودگیر بتن

سایر مواد افزودنی زودگیر کننده بتن درمواردیکه به گیرش سریع بتن نیازاست مورداستفاده قرار میگیرند. باتوجه به مدت زمان لازم جهت افزایش سرعت گیرش بتن انواع آنی گیر بتن و زودگیر کننده سیمان طراحی شده است.کاربرد درمواردی از قبیل:

  • بتن پاششی یا شاتکریت
  • آببندی نشتی مخازن و سازه های بتنی
  • استفاده درساخت قطعات بتنی و بتنهای پیش ساخته

مشاوره تخصصی در مورد نکات و اطلاعات مربوط به انواع زودگیر و ضدیخ بتن ، از جمله :

علت و شرایط استفاده از ضد یخ در بتن ، درصد استفاده و طرح اختلاط ضد یخ بتن

زمان و نحوه استفاده از ضد یخ در بتن ریزی ، مقدار و میزان مجاز مصرف ضد یخ در بتن

معایب استفاده از ضد یخ بتن با کلراید ، تاثیر خواص و نقش ضد یخ در بتن ریزی ، موارد کاربرد ضد یخ بتن بدون کلراید

نکات اجرایی بتن ريزي در هواي سرد و تعریف هوای سرد طبق آیین نامه بتن ریزی در هوای سرد

جهت خرید ضد یخ بتن و اطلاع از قیمت ضد یخ بتن با واحد فروش فنی کیمیکس تماس حاصل نمایید.

Showing all 7 results