تهران – شهرک غرب
02188070141

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس بتن گونه ای از افزودنیهای ارتقاء دهنده کیفیت , مقاوت , پایایی و دوام بتن میباشد.

ترکیبات ژل میکروسیلیس و مواد اصلی تشکیل دهنده آن شامل پودر میکروسیلیس , فوق روان کننده بتن , پلیمرهای آب بند کننده بتن , فیلرهای ویژه بتن , الیاف بتن وسایر افزودنی های موثر در گیرش و تراکم بتن بسته به روش ساخت ژل میکروسیلیس وکلاس مصرفی محصول میباشد.
ژل میکرو سیلیس کیمیکس با فرمولاسیون ویژه وبراساس مواد تشکیل دهنده ژل ,درکلاسهای مختلف عرضه میشود.

مصرف انواع ژل میکروسیلیس کیمیکس ,منجربه :

افزایش قابل توجه تراکم بتن

بالابردن مقاومت های فشاری , کششی و خمشی بتن

افزایش اسلامپ ، کارایی و روانی بتن

و نیز کاهش نسبت آب به سیمان در بتن شده و با ایجاد بتنی متراکم و همگن , خاصیت نفوذ ناپذیری و آب بندی بتن راهمراه خواهدداشت و با توجه به بهبود ویژه گیها و ارتقاء خواص گوناگون بتن یکی از پر کاربرد ترین و کاراترین محصولات ویژه بتن میباشد.

همچنین مصرف ژل میکروسیلیس الیاف دار در بتن براساس مقدار و میزان مصرف ژل بتن ، کاهش ترک های مویی و افزایش مقاومت سایشی بتن را نیز به دنبال دارد.

انواع ژل ، بتن را در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی محیطی نظیر حمله سولفات ها ، یون کلر

و اثرات منفی مصالح قلیایی و سنگدانه های واکنش زا و مانندآن