تهران
02188070141

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس بتن گونه ای از افزودنیهای ارتقاء دهنده کیفیت , مقاوت , پایایی و دوام بتن میباشد.

ترکیبات ژل میکروسیلیس و مواد اصلی تشکیل دهنده آن شامل پودر میکروسیلیس , فوق روان کننده بتن , پلیمرهای آب بند کننده بتن , فیلرهای ویژه بتن , الیاف بتن در نوع الیاف دار ، وسایر افزودنی های موثر در گیرش و تراکم بتن بسته به روش ساخت وکلاس مصرفی محصول میباشد.
انواع ژل میکروسیلیس شیمی ساختمان کیمیکس با فرمول ویژه وبراساس مواد تشکیل دهنده ژل ,درکلاسهای مختلف طراحی شده است.

مصرف انواع ژل میکرو سیلیس کیمیکس ,منجربه :

افزایش قابل توجه تراکم بتن

بالابردن مقاومت های فشاری , کششی و خمشی بتن

افزایش اسلامپ ، کارایی و روانی بتن

و نیز کاهش نسبت آب به سیمان در بتن شده و با ایجاد بتنی متراکم و همگن , خاصیت نفوذ ناپذیری و آب بندی بتن راهمراه خواهدداشت و با توجه به بهبود ویژه گیها و ارتقاء خواص گوناگون بتن یکی از پر کاربرد ترین و کاراترین محصولات ویژه بتن میباشد.

همچنین تعیین درصد مقدار و میزان مصرف ژل میکروسیلیس الیاف دار در بتن مطابق استاندارد ، کاهش ترک های مویی و افزایش مقاومت سایشی بتن را به دنبال خواهدداشت.

انواع ژل ، بتن را در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی محیطی نظیر حمله سولفات ها ، یون کلر

و اثرات منفی مصالح قلیایی و سنگدانه های واکنش زا و مانندآن محافظت مینماید.

بهره مندی از خواص ژل میکروسیلیس بتن بعنوان یک محصول چند منظوره و پر کاربرد ، بابرخورداری از مواد تشکیل دهنده موردنیاز سبب برآورده نمودن اصول فنی و مهندسی لازم و تکمیل فرآیند های مربوطه شده ، وعلاوه بر دستیابی به مزایای فوق امکان ;

تولید بتنی همگن و اکسپوز ،
اجرای سریع و سهولت بتنریزی ،
صرفه جویی در منابع ،
و نیز جلوگیری از خطر تهدید سلامت افراد در زمان بتن ریزی را فراهم میسازد.

بهینه سازی مصرف

انواع ژل بتن براساس مورداستفاده طراحی شده ودر کاربرد های متنوعی از بتن ریزی پایه اسکله و پلها ، آب بندی مخازن بتنی و تونل ها تا اجرای کفسازی های صنعتی ، ساخت بتنهای اکسپوز و تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی مورد مصرف قرارمیگیرند.

باتوجه به طراحی انواع ژل به منظور دستیابی به حداکثر کارایی و کاربرد ژل میکرو سیلیس در بتن ، اطلاع از مشخصات فنی ژل میکرو سیلیس ازجمله نحوه استفاده از ژل میکروسیلیس و مقدار و میزان مصرف آن در بتن ، خواص ژل میکرو سیلیس بتن ، درصد و وزن مخصوص ژل میکروسیلیس در بتن و سایر موارد مرتبط بصورت کامل میبایست موردنظر قرارگیرد.


جهت اطلاع از لیست فروش قیمت ژل میکروسیلیس بتن وثبت سفارش اینترنتی خرید ژل الیاف دار باواحد فروش فنی کیمیکس تماس حاصل نمایید.

Showing all 7 results