تهران
02188070141

گروت

گروتها جهت پرکردن فضاهای خالی زیر بیس پلیت ها بعنوان گروت زیر صفحه ستون , انکربولت ها , نصب و ثابت سازی دستگاهها و ماشین آلات صنعتی , ترمیم ترک های عمیق وبزرگ و… استفاده میشوند. همچنین جهت ساخت ملات ترمیمی به منظور پرکردن شکافها و ترکهای عمیق و برخی فواصل آزاد کاربرد دارند.

انواع گروت کیمیکس به گونه ای طراحی شده اندکه :

  • توان جذب نیروهای وارده و انتقال آن به سطوح زیرین را داشته باشد،
  • دارای مقاومت بالا و مطمئن بوده و حداکثر اتصال پایدار با سازه برقرارشود،
  • هنگام اجرا پس از اختلاط و عمل آوری , قوام یافته و همگن و سیال میباشد،
  • گروت منبسط شونده بوده و از انبساط کنترل شده ای برخورداراست،
  • همچنین دچار جداشدگی آب و سنگدانه ازهم نمیشود،
  • ودر حداقل زمان به مقاومت لازم دست می یابد.

حداقل و حداکثر ضخامت گروت ریزی مطابق آیین نامه و استاندارد مربوطه معین میگردد.

انواع گروتهای کیمیکس بردو پایه سیمانی و اپوکسی تولید وعرضه میشوند.

نکات مربوط به دستورالعمل و نحوه صحیح گروت ریزی زیر بیس پلیت و صفحه ستون و همچنین طرح اختلاط و طرز تهیه ملات باتوجه به نوع آن: پایه سیمانی ، الیاف دار ، اپوکسی دوجزیی و اپوکسی سه جزیی مشخص میشود. ترکیبات و نوع مواد تشکیل دهنده امکان دستیابی به مقاومت بالا را فراهم نموده است. نحوه محاسبه حجم موردنیاز باتوجه به چگالی و جرم حجمی گروت صورت میگیرد.

رعایت اصول اجرایی در مرحله هواگیری صفحه ستون امکان بهره برداری از مقاومت بالای محصول را فراهم مینماید.


جهت اطلاع از لیست قیمت وثبت سفارش خرید باواحد فروش فنی کیمیکس تماس حاصل نمایید.

Showing all 5 results