تهران
02188070141

انواع گروت کیمیکس برپایه سیمان : گروت پایه سیمانی – گروت منبسط شونده سیمانی – گروت آماده ویژه – گروت پایه اپوکسی که در تیپ های مشخص طراحی شده است.

ازخصوصیات گروت سیمانی کیمیکس، مقاومت بالای اولیه و مقاومت نهایی زودرس همچنین انبساط حجمی دو مرحله ای ، مقاومت سایشی بالا، پیوند قوی با زیر سازی، مقاومت كششی و خمشی بالا، خاصیت آببند كنندگی مطلوب، ایستادگی در اثر آب دریا یا فاضلاب …

( ادامه در انواع گروت پایه سیمانی و انواع گروت اپوکسی )

 

Showing all 2 results