تهران
02144498907

خواص گروت سیمانی کیمیکس،

قابلیت جای گیری در قالب داشته باتوجه به اینکه گروت می بایست به اندازه ای روان باشد که به راحتی در زیر صفحه ستون حرکت کرده و فضاهای خالی را پرنماید.

دارای عدم کاهش حجم و گروت سیمانی غیرانقباضی  فاقد جمع شدگی  Shrinkage  میباشد، و باعث جلوگیری از نشست میشود . دارای انبساط کنترل شده که سبب ایجاد اتصال قوی بین گروت و سطح زیرین ورق کف و انتقال مناسب نیرو بین سازه و فونداسیون میگردد .

دارای مقاومت فشاری اولیه بالا و مقاومت فشاری 28 روزه مطابق با استاندارد 1107 ASTMC .

( ادامه از خواص خواص سیمان گروت سیمانی )

Showing all 4 results