تهران
02188070141

مقاومت گروت : ازخصوصیات گروت سیمانی کیمیکس، مقاومت بالای اولیه و مقاومت نهایی زودرس همچنین انبساط حجمی دو مرحله ای ، مقاومت سایشی بالا، پیوند قوی با زیر سازی، مقاومت كششی و خمشی بالا، خاصیت آببند كنندگی مطلوب، ایستادگی در اثر آب دریا یا فاضلاب میباشد.

گروت سیمانی کیمیکس با توجه به کاربرد مورد نظر می تواند بعنوان یک گروت سیمانی منبسط شونده با افزایش حجم کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد، این ملات آماده گروت سیمانی يك گروت مخلوط شده و آماده به مصرف است كه به هيچ افزودنی جز آب برای آماده شدن جهت استفاده ندارد.

نمایش یک نتیجه