تهران
02188070141

گروت منبسط شونده کیمیکس حاوی مواد روان کننده ، منبسط شونده ، سنگدانه های سيليسی و سایر افزودنیهای موردنیاز که با ضريب اصطكاكی بالا برای اتصال پایدار بین بيس پليت و فونداسيون ها همراه با امکان بارگذاری ديناميكی مناسب ، طراحی شده است.

گروت منبسط شونده سیمانی با توجه به کاربرد مورد نظر می تواند بعنوان یک گروت انبساطی با افزایش حجم کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد، این ملات آماده سیمانی يك گروت مخلوط شده و آماده به مصرف است كه به هيچ افزودنی جز آب جهت استفاده نیازندارد.

گروت سیمانی کیمیکس با تراکم بالا امکان تحمل مقاومتهای بیشتر را فراهم می آورد.

ازخصوصیات گروت منبسط شونده کیمیکس، مقاومت بالای اولیه و مقاومت نهایی زودرس همچنین انبساط حجمی دو مرحله ای ، مقاومت سایشی بالا، پیوند قوی با زیر سازی، مقاومت كششی و خمشی بالا، خاصیت آببند كنندگی مطلوب، ایستادگی در اثر آب دریا یا فاضلاب ( ادامه از محصول گروت آماده سیمانی )

Showing all 4 results