تهران
02188070141

گروت چیست

گروت مصالحی است که جهت پرنمودن فضای خالی بین زیر صفحه ستون و پی مورد استفاده قرار گرفته و وظیفه انتقال نیروهای فشاری از ورق کف ستون به پی را برعهده دارد.

گروت سیمانی غیرانقباضی می باید مطابق با استاندارد 1107 ASTMC تولید شود.

عملیات گروت ریزی می باید مطابق با توصیه های آیین نامه گروت ریزی ACI 351.1 R انجام گیرد .

مصالح اصلی تشکیل دهنده پودرگروت سیمانی عبارتند از : سنگدانه سیلیسی ، سیمان ، پودر منبسط کننده ، فوق روان کننده پودری ( ادامه از گروت چیست )

خواص محصول گروت مطابق با آیین نامه گروت ریزی

قابلیت جای دهی در قالب : روانی لازم

مقاومت فشاری : مطابق با استاندارد 1107 ASTMC حداقل مقاومت فشاری 28 روزه گروت سیمانی می باید    350 mpa باشد.

عدم کاهش حجم : گروت حتما می بایست دارای پودر منبسط کننده باشد تا بتواند با ایجاد واکنش شیمیایی ، سبب مقداری افزایش حجم در گروت شده و کاهش حجم بوجود آمده ناشی از پدیده جمع شدگی ،جبران شود.

( ادامه از گروت چیست دستورالعمل گروت ریزی مطابق با آیین نامه گروت ریزی )

نمایش یک نتیجه