تهران
02188070141

ضد یخ بتن

ضدیخ بتن KX-AntiFZ
افزودنی بتن که موجب تسریع در واکنش هیدراسیون ، افزایش دمای بتن ، تکمیل واکنش سیمان و ممانعت از جمع شدن آب اضافی در بتن شده و جهت جلوگیری از آسیب به بتن هنگام بتن ریزی در هوای سرد در بتن های مسلح طراحی شده است.

توضیحات

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن کیمیکس افزودنی بتن که موجب تسریع در واکنش هیدراسیون سیمان ، افزایش دمای بتن ، تکمیل واکنش و جلوگیری از انباشت آب اضافی در بتن شده و مانع آسیب دیدن بتن هنگام بتن ریزی در سرما میگردد. و جهت عملیات بتن ریزی در هوای سرد برای بتن مسلح طراحی شده است.
این محصول مطابق با استاندارد های ذیل تولیدمیشود:

  • ACI 306R
  • BS  ۵۰۷۵

خواص ضدیخ در بتن :

» تسریع واکنش هیدراتاسیون بتن
» تسریع واکنش حرارت زایی بتن
» تسریع زمان گیرش اولیه بتن
» نداشتن تاثیر منفی در مقاومت اولیه و نهایی بتن
» نداشتن یون کلر ( ضد یخ بتن مسلح )
» عدم ترک خوردگی و شوره زدگی و جلوگیری از کاهش چسبندگی ، درصورت استفاده در ملات

کاربرد ضدیخ در بتن :

» ساخت , حمل و بتن ریزی در فصل سرما
» بتن ریزی در دمای 10- الی 5+ درجه سانتیگراد
» ساخت ملات و بتن در هوای سرد
» ساخت قطعات پیش ساخته و ترمیم بتن در هوای سرد

میزان مصرف ضدیخ در بتن :

پیشنهاد مقدار مصرف ضد یخ در بتن برحسب درصد وزن سیمان :

دما برحسب سانتیگرادعیار۴۰۰عیار ۳۵۰عیار ۳۰۰
۵+ تا ۰۱۱/۵۲
۰ تا ۵-۲۲/۵۳
۵-  تا ۱۰-۳۳/۵۴

مقادیر پیشنهادی بر حسب دما و رطوبت سنگدانه ها ، شرایط بتن ریزی در کارگاه و بکارگیری تمهیدات بتن ریزی در آب و هوای سرد قابل تغییر و تعیین است.

نحوه استفاده از ضدیخ در بتن :

» باتوجه به جدول ارایه شده برحسب برودت هوا و عیار بتن ازمحصول ضدیخ بتن , به میزان توصیه شده استفاده شود.
» معادل استفاده از ضدیخ بتن ازآب بتن کاسته شود.
» درصورت استفاده همزمان از چند ماده افزودنی دربتن یا تغییر در میزان مصرف خارج از میزان توصیه شده حتماباکارشناسان فنی شرکت مشاوره نمایید.
» رعایت شرایط بتن ریزی در هوای سرد طبق آیین نامه آبا الزامی میباشد.

مشخصات ضدیخ بتن :

– حالت فیزیکی : مایع
– رنگ : زرد ، بیرنگ و مات
– وزن مخصوص ضدیخ بتن ≈ 1/3gr/cm3
– 6.5≈PH
– یون کلر : ندارد
فرمول ضد یخ بتن بدون کلراید باتوجه به جلوگیری از آسیب به آرماتور ها و بخش فلزی سازه درنظرگرفته شده است. همچنین درصورت استفاده در ملات از ترک خوردگی ، شوره زدگی و کاهش چسبندگی ملات جلوگیری مینماید.

ملاحظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نورخورشید
– دمای نگهداری مناسب :10+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :گالن 25 کیلو گرمی

حفاظت وایمنی :

» این ماده در دسته موادمضربرای سلامتی انسان و محیط زیست قرارندارد,بااین وجودهرگزنبایدتوسط انسان بلعیده شودیاباچشم تماس پیداکند.
» درصورت تماس باچشم یاپوست سریعا”باآب فراوان شستشوداده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا”به پزشک مراجعه شود.
» این ماده آتش زا نیست.

 


جهت اطلاع از قیمت انواع ضد یخ بتن ، مقایسه لیست قیمت ضدیخ و ثبت سفارش خرید ضدیخ بتن با واحد فروش فنی کیمیکس تماس خاصل نمایید.