تهران
02188070141

واتراستاپ بنتونیتی

واتراستاپهای بنتونیتی با استفاده از پـلیمرهای لاستیـکی و بـنتونیت فعال با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که بصورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم می شوند و مانع عبور آب از درزهای اجرائی و درزهای سرد خواهند شد. این نوع واتـراستاپ برای رفع نشت درزهـای اجرایی و مقاطع قـطع بتن ریـزی مناسب می باشد.

توضیحات

واتراستاپ بنتونیتی : واتراستاپهای بنتونیتی با استفاده از پـلیمرهای لاستیـکی و بـنتونیت فعال با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که بصورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم می شوند و مانع عبور آب از درزهای اجرائی و درزهای سرد خواهند شد. این نوع واتـراستاپ برای رفع نشت درزهـای اجرایی و مقاطع قـطع بتن ریـزی مناسب می باشد.
این واتـراستاپ باید به صورت مکانیـکی و بوسیـله چسب یا میـخ در محـل مورد نظـر ثابت گردد.
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM D792  ASTM D297
 ASTM D471  DIN 53521

خـواص واثـرات واتراستاپ بنتونیتی :

» امکان اجـرا در مقاطع با تراکم آرماتـور زیـاد
» امکان اجـرا روی سطـوح بتـنی ناصاف
» مقـاوم در بـرابـر رطوبـت
» بـدون نـیاز به اورلپ نمودن یا جوشکاری در زمان نـصب
» سرعت نـصب بالا وآسان
» کاهـش میـزان خطا نسبت به واتـراستاپهای PVC
» کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپهای PVC

مـوارد کاربـرد واتراستاپ بنتونیتی :

» آببنـدی درزهـای اجرایی بتـن (عمودی وافقی)
» قابل استفـاده در دور لوله هـا و خروجی آب جهـت آب بنـدی
» آب بنـدی سطوح ناهمورار ودرزهای سرد احتمالی
» قابل استفـاده در پروژه هـای سد سازی و سایـر سازه هـای آبـی

روش مصـرف واتراستاپ بنتونیتی:

» ابتـدا سطح مورد نظر را تمیـز, خشک و عاری از هر گونه ذرات چسبنده و سست نموده سپس واتـراستاپ را در جلـوی آرماتـورها با استفـاده از میـخ یا چسب متصـل نموده ودر نهایت عملیات بتـن ریزی را انجـام می دهیـم.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : جـامد(نوار لاستیکی)
– تغییر حجم 7 روز درآب : حداقل 100%
– تغییر حجم 14 روز درآب : حداقل 150%

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : دو سال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت وتـابش مستقیـم نـور خورشیـد
– دمای نگهداری مناسب : 10+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی : رول های 7 متری