تهران
02188070141

پودر بندکشی

پـودر بنـد کشی مـاده ای بر پایه سیمان که بـواسطه وجود پلیمرهای KX-T Gr ضد آب و چسبندگی بالا مناسب جهت بنـدکشی سطوح می باشد,که عـلاوه بردوام وزیبایی, بندهای بین کاشی ها را نفـوذ ناپذیـر و ضد آب میکنـد.

توضیحات

پودر بندکشی

پودر بندکشی :مـاده ای بر پایه سیمان که بـواسطه وجود پلیمرهای ضد آب و چسبندگی بالا مناسب جهت بنـدکشی سطوح داخلی و خارجی می باشد,که عـلاوه بردوام وزیبایی, بندهای بین کاشی ها را نفـوذ ناپذیـر و ضدآب میکنـد.

خـواص و اثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بالا
» سهـولت و سرعت اجـرا
» مقاوم دربرابرتنش های کششی وفشاری
» بدون انقباض وترک خوردگی
» مقـاوم بالادر برابر رطوبـت وآب
» رفـع نشت ونـم زدگی بندهـا

مـوارد کاربـرد :

» بندکشی کاشی ,سرامیک ,موزائیک و…
» بند کشی قطعات پیش ساخته بتنی وسیمانی

میـزان مصـرف :

» حـدود 2 گرم پـودر برای پر کردن هرسانتی متر مربع فضای خالی مناسب میباشد .

روش مصـرف :

» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» به میـزان 25 تا 30 درصـد از وزن پـودر بندکشی آب اضافـه کرده و با همـزن برقـی (دریـل) مخلـوط را به هـم زده تا مـلات یکنـواخت و همـگن آمـاده شـود ( ابتدا میزان آب مورد نیاز را آمـاده کرده سپس پـودر را به صـورت آهسته به آن اضـافه کـرده و بـوسیله هـمزن برقی عمل اختـلاط راتا بدست آمدن خمیـر یـکدست ادامـه می دهیم ) مـلات بدست را به مدت 3 دقیقـه استراحت داده مجددا” با همـزن برقـی مخلوط کرده سپس ملات آماده شده بـوسیله کاردک لاستیکی مخصوص در محل درزها اجرا می شود.
» مـلات آمـاده حداکثر تا 30 دقیقـه قابـل اجـرا میباشد.

مشخصـات فیزیـکی و شیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : طبق سفارش
– وزن مخصوص≈1/05gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت و تـابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب : 10+ تا 40+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی و طبق سفارش

حفاظت وایمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد , با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند. » درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .