تهران
02188070141

چسب بلوک سبک (هبلکس)

چسب بلوک کیمیکس ملات خشک آماده مصرف , مناسب جهت اتصال انواع بلوک سبک , با قدرت چسبندگی بالا که تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد و از مقاومت ویژه ای برخوردار است .

توضیحات

چسب بـلـوک سبک  Block Fix H115
چسب بـلـوک سبک : مـلات خشـک آمـاده مصرف منـاسب جهت اتـصـال انـواع بلـوک سبـک , کـه تنهـا با افزود ن آب آماده مصـرف می گـردد .
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 DIN EN 12004

خـواص و اثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بالا
» سهـولت و سرعت اجـرا
» استحکام ومقاومت بالا در برابر ضربه
» مقـرون به صـرفه
» مقـاوم بالادر برابر رطوبـت وآب

مـوارد کاربـرد :

» دیوارکشی و تیغه کشی با بلوک های سبک AACو CLCگازی
» نصب کاشی وسرامیک در کف

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سطـح کـار , حـدود 3 تا 4 کیلوگرم پـودر برای چسبانـدن هر متر مربع مناسب میباشد .

روش مصـرف :

» به میـزان 25 درصـد از وزن پـودر چسب بـلوک مصرفی آب اضافـه کرده و با همـزن برقـی (دریـل) مخلـوط را به هم زده تا مـلات یکنـواخت و همـگن آمـاده شود(ابتدا میزان آب مورد نیاز را آمـاده کرده سپس پودر را به صورت آهسته به آن اضـافه کرده وبه وسیله هـمزن برقی عمـل اختـلاط را تا به دست آمدن خمیر یکدست ادامه می دهیم ) مـلات بدست بـه وسیـله ماله دندانه دار در محل مورد نظراستفاده می کنیم.
» مـلات آمـاده حداکثر تا 120 دقیقـه قابـل اجـرا میباشد

مشخصـات فیزیـکی و شیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : سفید / خاکستـری
– 11≈PH
– وزن مخصوص≈1/15gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت و تـابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب : 15+ تا 40+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظت وایمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قـرار ندارد , با ایـن وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .