تهران
02188070141

چسب کاشی خمیری

TileFix  125 ماده ای اسـت بر پایـه رزینـهای محلـول در آب که

پـس از خشک شـدن نسـبت  به آب  مقـاوم  می باشـد و از آن

جهـت چسبانـدن انـواع کاشـی , سرامیـک , چـوب , سنـگ و …

بـر روی  سطـوح  مختـلف  استفـاده  می شـود .

توضیحات

چسب کاشی خمیـری   TileFix  125

چسب کاشی خمیری : ماده ای اسـت  بر  پایـه  رزینـهای  محلـول  در  آب که پـس از خشک شـدن  نسـبت  به آب  مقـاوم  می باشـد و از آن جهـت  چسبانـد ن  انـواع  کاشـی  , سرامیـک  , چـوب , سنـگ و…  بـر روی  سطـوح  مختـلف  استفـاده  می شـود .

ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:

   –   DIN EN 12004

   –   ISIRI   12492

 

خـواص واثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بالا به سطـوح مختلف

» سهـولت و سرعت  اجـرا

» قابـل استفاده بـرای سطـوح عمودی وافقـی

» مقـاوم در برابر رطوبـت

 

مـواردکاربـرد :

» قابلیـت نصـب کاشـی روی کاشـی

» کاشیکاری داخـل ساختمان ,سرویسهای بهداشتی و…

میـزان مصـرف :

»بستـه به  نـوع سطـح کـار , میـزان  ناهمـواری و تخلخـل سطـوح , حـدود 2 تـا 3  کیلوگـرم چسب  برای چسبانـدن یک متر مربع کاشی مناسب میباشد .

روش مصـرف  :

» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک  و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.

»  برای اجـرا روی سطـوح غیـر سیمانـی بهتـر است سطـح با  چسب بتـن رقیـق شده  زیـر سازی  شـود.

» بـرای اجـرا روی  سطـوح  صاف وصیقلی در صورت امکان  سطـح قبـل از اجـرا مضـرس شـود.

» قشر نازکی از چسب کاشی را برروی سطح مورد نظر به  وسیـله کـاردک مخصـوص اجـرا نماییـد, سپـس کاشـی را  در محـل مـورد نظـر  گـذاشتـه  روی آن فشـار دهیـد تا ثابـت  شـود.

» عمـلیـات نصـب کاشـی روی انـدود چسب  بایـد حـداکثر تـا 20 دقیـقه انجـام پـذیـرد.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی :خمیـری

– رنگ :سفید / خاکستـری /کـرم

– 7≈PH

– نیروی چسبندگی سطحی:    2N/mm2

– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : شش ماه در بسته بندی اولیه

– شرایط نگهداری : دور از رطوبـت وتابـش مستقیم نور خورشید

– دمای نگهداری مناسب : 15+ تا 40+درجه سانتیگراد

– بسته بندی : سطل 5 و 12 کیلوگرمی

حفاظـت وایـمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد , با این وجـود هـرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند .

» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب  فراوان شستشو داده شود.

» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.

» این مـاده آتش زا نیست .