تهران
02188070141

چسب کاشی پودری

TileFix 120 ماده ای اسـت بر پایـه سیمـان ، مواد چسبنده و پودرهای معدنی گوناگون منـاسب جهـت چسبانـدن انـواع کاشـی و سرامیـک برروی بتن ، سیمان ، سنـگ و مواد مشابه .

توضیحات

چسب کاشی پودری  TileFix 120:

چسب کاشی پودری ماده ای اسـت بر پایـه سیمـان ، مواد چسبنده و پودرهای معدنی گوناگون منـاسب جهـت چسبانـدن انـواع کاشـی و سرامیـک برروی بتن ، سیمان ، سنـگ و مواد مشابه .

ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
–   DIN EN 12004
–      ISIRI 12492

خـواص واثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بالا
» سهـولت و سرعت اجـرا
» قابـل استفاده بـرای سطـوح عمودی وافقـی
» مقـرون به صـرفه
» مقـاوم در برابر رطوبـت

مـواردکاربـرد :

» قابلیـت نصـب کاشـی روی کاشـی
» کاشیکاری داخـل ساختمان
» سرامیک کاری کف
» نصب کاشی روی سنگ ، بتن و سیمان

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری تخلخـل سطـوح , حدود 2.5 تا 4.5 کیلوگرم پودر برای چسباندن یک متر مربع کاشی مناسب میباشد.

» میـزان آب مصرفی 22 تا 27 درصـد از وزن چسب کاشی پودری میباشد وغلظت ملات حاصل باید به گونه ای باشد که کاشی به آسانی از سطح جدا نشود ودرصورت جداشدن هم  ملات به پشت کاشی چسبیده باشد، همچنین غلیظ و سفت بودن ملات منجر به نــچسبیدن کاشی و سرامیک به آن میگردد.

روش مصـرف :

» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» برای اجـرا روی سطـوح غیـر سیمانـی بهتـر است سطـح با چسب بتـن رقیـق شـده زیـر سازی شـود.
» بـرای اجـرا روی سطـوح سیمانـی و جاذب آب سطـح زیرین قبـل از اجـرا کاملا مرطـوب شـود.
» به میـزان 22 تا 27 درصـد از وزن پـودر چسب کاشی مصرفی ، آب یا ( مخلوط آب و چسب بتن فیکس ) اضافـه کرده وبا همزن برقـی (یادریـل) مخلـوط را به هم زده تا ملات یکنـواخت وهمـگن آمـاده شود مـلات بدست آمده را چند دقیقه به حالت سکـون نگـه داشتـه و مجددا ” عمـل اختـلاط را انجـام دهید , سپس بـه وسیـله کاردک شیـاردار چسب را روی سطـح کشیـده و کاشـی را روی آن باحرکت کشویی فشـار دهیـد.
» معمولا از چسب بتن Betonfix بعنوان مکمل جهت عمل آوری ملات چسب کاشی استفاده میگردد. به این ترتیب که چسب بتن Betonfix به نسبت 1 به 1 تا 1 به 2 با آب مخلوط شده و سپس مخلوط حاصل بعنوان آب با پودر مخلوط میگردد تا ملات چسب کاشی حاصل شود. (برای رسیدن به بهترین کارایی به میزان 30 تا 50 درصد از چسب بتن فیکس جایگزین آب مصرفی گردد.)
» مـلات آماده بهتر است تا 30 دقیقه استفاده گردد و حداکثر تا 60 دقیقه قابل اجرا میباشد.

برخی نکات اجرایی

» در زمستان و دمای پایین تر از 10 درجه سانتیگراد محیط گرم شود.
» در اجرای کاشی وسرامیک دیوار : با ابعاد بزرگ ویا جذب آب پایین ویا در هوای سرد ، کاشی کاری با ارتفاع زیاد انجام نشود ودر این حالت اجراء در چند مرحله وبا فواصل زمانی حداقل 6 ساعت انجام شود.
» استفاده از گچ ویا سایر اهرمها بعنوان نگهدارنده توصیه میشود.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : سفید / خاکستـری
– نیروی چسبندگی سطحی: 1/2N/mm2
– PH≈11
– وزن مخصوص≈1/15gr/cm3
– یون کلر : ندارد

 

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : شش ماه در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب :15+ تا 40+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی

 

حفاظـت وایـمنی :

» چسب کاشی پودری در دسته مـواد مضـر برای سلامت انسان و محیط زیست قرار ندارد , با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .