تهران
02144498907

کیورینگ

محصول کیورینگ کیمیکس , با ایجاد فیلم نازکی روی سطح بتن علاوه بر انعکاس تابش نور خورشید از بالارفتن دمای سطح بتن و تبخیر سریع آب بتن جلوگیری می کند، ومانع از آسیب رسیدن به بتن به دلیل گرمای ناشی از نور آفتاب یا قرارداشتن در معرض وزش باد میشود، وبرای بتن هایی که امکان سهولت دسترسی و نگهداری پس از بتنریزی فراهم نیست ،نیزمناسب است.

شناسه محصول: KX-Cure L 30 دسته:

توضیحات

کیـوریـنگ   KX-Cure L30:

کیورینگ : ایـن ماده با ایجاد فیلم نازکی روی سطح بتـن عـلاوه بر انعکاس تـابش نور خورشیداز بالارفتن دمای سطح بتـن وتبخیـر سریـع آب بتـن جلوگیـری می کنـد،و سبب کاهش هزینه وسهولت نگهداری و جلوگیری از خسارات جدی ناشی از عدم کیورینگ صحیح میگردد.
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM C309  ASTM C156
 BS 7542

خـواص واثـرات :

» جلوگیـری از تبخیر سریـع آب بتـن.
» ایجـاد فیلم نازک بدون چربـی که بر سطح و رنگ بتـن تاثیـر منفی ندارد.
» حـفظ رطوبت وحرارت لازم جهت پیشرفت واکـنش هیدراسیون وعدم نیـاز به آب پاشی.
» جلوگیـری از انقباض و پوسته شدن سطح بتـن.

مـواردکاربـرد :

» بتـن ریزی درمناطقی که در معرض تـابش شدید نور خورشید می باشد .
» بتـن ریزی در مناطق بادخیـز و سطـوح وسیـع.

میـزان مصـرف :

» بسته به میـزان رطوبت ودمای مـحیط حدود 100 تا 200 گـرم از مـحصول برای پـوشش یک متـر مربـع مناسب می باشد.

روش مصـرف :

» هـر یک واحد کیورینگ را با دو واحـد آب مخلوط کرده,امولسیون آماده شده باید به محض اتمام عملیات بتـن ریـزی انجام شود.
» در صورت به تاخیر افـتادن عمل کیورینگ , ابـتدا سطـح مورد نظر را مرطـوب کرده سپس از کیورینگ استفاده شود.
» ماده کیورینگ را میتوان بوسیله پیستوله , اسپری یا به صورت ریـزشی و با استفاده از تی سطـح مـورد نظر را پـوشش داد.
» جـهت اطمینان از انـدود کامل سطح مورد نظر , بـهتر است , عمل کیورینگ در دو مرحـله وبه فاصله 30 دقیقـه از اجـرای لایه اول انـجام شود.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : مایـع غلیظ
– رنگ : قهوه ای
– وزن مخصوص≈1/5gr/cm3
– 7≈PH
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت و تـابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب :15+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :گالن 30 کیلو گرمی

حفاظـت وایـمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد , با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .