۱۲
اردیبهشت

دلایل تشکیل ترکهای شرینکیج جمع شدگی در بتن

دلایل تشکیل ترکهای شرینکیج (جمع شدگی) در بتن ترکهای شرینکیج در بتن به دلیل تغییر مقدار رطوبت در داخل بتن به وجود می آید. دراغلب مصالح ساختمانی مانند بتن، ملات، آجرهای تهیه شده از رس پخته خلل و فرجی در فضای مابین ساختار مولکولی وجود دارد. این مواد زمانی...

ادامه مطلب