۱۱
خرداد

اثرات نامطلوب بتن ریزی در هوای گرم

اثرات نا مطلوب بتن ریزی در هوای گرم چیست؟ بتن ریزی در هوای گرم : بتن ریزی در شرایط هوای گرم می تواند به بروز مشکلاتی در بتن تازه و سخت شده کمک نماید و معمولا” به پائین آمدن کیفیت بتن سخت شده منجر می شود . معمولا” در چنین...

ادامه مطلب