۰۲
اردیبهشت

مزایا و معایب بتن پیش تنیده

مزایا و معایب بتن پیش تنیده مزایا و معایب بتن پیش تنیده : هدف اصلی از پیش‌تنیده کردن یک عضو بتنی، محدود کردن تنش‌های کششی و ترک‌های ناشی از لنگر خمشی میباشد. بتن مصالحی است مقاوم درمقابل فشار ولی مقاومت آن در تنش‌های کششی بسیارکم است که معمولاً در محاسبات...

ادامه مطلب