۲۳
مهر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد | دمای یخ زدگی بتن | جلوگیری از یخ زدن |بتن تمهیدات بتن ریزی در هوای سرد|معایب بتن ریزی در هوای سرد | آیین نامه بتن ریزی در هوای سرد | اجرای بتن در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد: عملیات بتن ریزی را می توان بدون آسیب از انجماد در طول فصول سرد سال، با احتیاط انجام داد.

طبق استاندارد ACI  هوای سرد به دمایی  اطلاق می شود که بیش از سه روز متوالی  دمای  متوسط هوا در شبانه روز کمتر از5+ سانتیگراد باشد ودمای هوا برای بیش از نیمی از شبانه روز از10+ درجه سانتیگراد  بیشتر نباشد.

دما در میزان  هیدراتاسیون  سیمان  تاثیر می گذارد , دمای پایین  هیدراتاسیون  را متوقف  و در نتیجه  مقاومت بتن  را تضعیف می کند سخت شدن و کسب مقاومت  بتن در درجه حرارت  پایین  آرامتر صورت می گیرد و می تواند موجب یخزدگی بتن شود, لذا محافظت از بتن در مقابل  هوای  سرد تا مدتی  پس  از بتن ریزی  ضروری  است.

در بیشتر روشهایی که برای محافظت از بتن  در مقابل  هوای سرد  مورد استفاده  قرار می گیرد از حرارت حاصل از واکنش  در درون بتن طی دوران  سفت شدن  بهره گرفته می شود. لذا این حرارت تنها موقعی  می تواند  مورد  استفاده  واقع  شود که  درجه حرارت بتن  در زمان بتنریزی  آنقدر بالا باشد  که  امکان  بروز و پیدایش سریع  واکنش  هیدراتاسیون  میسر گردد.

برای این منظور هرگز نباید درجه حرارت بتن در زمان بتن ریزی از 5  درجه  سانتیگراد پایینتر باشد , نیل به این مقصود مستلزم وجودحداقل درجه حرارت10 درجه سانتیگراد درداخل دستگاه میکسریا تریلی های مخصوص حمل ونقل بتن می باشد.

معمولا” بهترین راه برای  بالا بردن  دمای  بتن  تازه استفاده  ازآب  گرم درزمان مخلوط نمودن  می باشد . باید اطمینان حاصل نمود که شن وماسه مصرفی درزمان ورود به مخلوط کن کاملا خشک بوده و  فاقد هر گونه آب منجمد شده یا قطعات یخ  باشد چرا که حرارت لازم  برای ذوب نمودن  اینگونه  شن وماسه قابل توجه بوده وبه عنوان یک واکنش گرماگیر عمل کرده وسبب افت شدید دما وتشدید یخ زدگی بتن میشود.

بنابراین لازم است شن  و ماسه دور از رطوبت وهمراه با پوشش نگهداری شوند. همچنین باید بخاطر داشت که آب گرم قبل از سیمان وارد مخلوط کن شود تا حرارت آن در برخورد با جدار مخلوط کن وشن وماسه محتوی آن تنزل  نماید درغیر اینصورت پس از برخورد  سیمان  با  آب گرم , مخلوط  به  طور ناگهانی سفت خواهد شد.

حتی اگر بتن در مقابل  یخبندان  طی ساعات اولیه  سفت شدن  مورد محافظت قرار گیرد باز هم پیشرفت واکنش هیدراتاسیون و کسب مقاومت آن در شرایط آب وهوای سرد  به آهستگی صورت خواهد گرفت استفاده از افزودنی های تسریع کننده  گیرش بتن درشرایط آب وهوایی سرد( بسته به میزان  دمای  زمان اجرا و مرحله  بتن ریزی از جمله انواع  ضدیخ بتن (KX-AntiFZ), زودگیر بتن (KX-Shot),  شاتکریت , هوازای بتن(KX-Air)  ,  روان کننده زودگیربتن(KX-Plast A)  ,  فوق روان کننده زودگیر بتن(KX-Flow A), ژل ضدیخ بتن (َKX-AFP) و…) بسیار موثر می باشد چرا که  ترکیبات موجود در این مواد عمل هیدراتاسیون را سرعت بخشیده  ودر عین حال امکان انجام کامل واکنش را را فراهم می نمایند در نتیجه درساعات گیرش اولیه بتن به  مقاومت  بالاتری  خواهد رسید.

در انجام عملیات  بتنریزی در هوای سرد میتوان از ابتکارات  دیگری با در نظر گرفتن امکانات کارگاه و ضمن  رعایت احتیاط , یاری گرفت , هرچند انجام اینگونه عملیات مستلزم صرف امکانات  وهزینه  است  لیکن این مخارج در مقایسه  با صرفه ای که در حرکت تولیدی ومداوم کارگاه وجود دارد کاملا” اندک است چرا که با انجام این اعمال کارها با  سرعت بیشتری انجام می شود و از به هدر رفتن  زمان و نیروی انسانی در کارگاه جلوگیری می شود برای مثال میتوان اطراف کارگاه را بوسیله لایه ای مثل  نایلون  که از طریق  داربستها  نگهداری شده باشد ایزوله  کرده وبا استفاده از دستگاههای حرارتی محوطه داخل آن را گرم نمود همچنین رعایت  الزامات بتن ریزی در سرما طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) الزامی  می باشد.