۲۷
آبان

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن|افزودنی ضد یخ بتن| روان کننده ضدیخ | ضدیخ بتن استاندارد | ضدیخ بتن بدون کلراید|ضدیخ بتن کیمیکس | ضدیخ بتن مسلح | ضدیخ بتن مایع | ضدیخ بتن مایع کیمیکس| ضدیخ بتن پودری | قیمت ضدیخ بتن

یخ زدگی در بتن

ضد یخ بتن : برای بتن‌ ، عمل یخ‌زدگی یک عامل تخریب کننده است، چون آب به هنگام یخ زدن ازدیاد حجم پیدا کرده و باعث تولید تنش‌های مخرب درونی شده و بتن سخت شده، ترک برمی‌دارد. ترک‌ها و درزها در نتیجه یخ زدگی و ذوب متناوب‌، باعث می‌شود سطح سخت بتن به صورت پولکی درآمده و بر اثر فرسایش، خرابی و عمق بیشتری پیدا کند.

اثر یخ ز‌دگی بر بتن و میزان تخریب حاصله، بستگی به درجه تخلخل، تراکم ومیزان نفوذناپذیری بتن دارد وبا وضعیت ترک‌ها و درزهای بتن نیز وابسته است. افزایش حجم آب که به واسطه یخ زدن آب نفوذکرده در بتن رخ می‌دهد باعث می‌شود مقدار فشار منبسط کننده در بتن از مقاومت کششی بتن تجاوز نموده و منجر به بروز تخریب و خسارت شود.

دامنه خسارت وارده به بتن از پوسته شدن سطحی تا ترکها و آسیبهای عمقی متغیراست. به منظور جلوگیری از بروز خسارت افزایش تراکم بتن وکاهش درجه تخلخل و نفوذپذیری بتن حائز اهمیت است. همچنین در صورت امکان، عملیات ترمیم بتن وبازسازی آن ونیزاستفاده از پوششهای مناسب در جلوگیری از پیشرفت خرابی  مفید واقع می شود.

یخ زدن بتن تازه پس ازانجام بتنریزی به صورت تدریجی رخ میدهد وسبب تخریب ساختاربتن میگردد و به میزان عیار سیمان در بتن‌، سرمای هوا‌ ، میزان رطوبت مصالح و سنگدانه ها ، طرح اختلاط و مقادیر آب مصرفی موجود در آن و چگونگی نگهداری و عمل آوری بتن بستگی دارد و با توجه به نقطه انجماد آب و روند انتقال حرارت در بتن صورت میگیرد.

چنانچه هوا سرد و دمای بتن پایین باشد‌، سرعت واکنش سیمان با آب کند و زمان گیرش بتن طولانی می‌شود در نتیجه مقاومت موردنظر در ساعا‌ت و روزها‌ی اولیه حاصل نمی‌شود‌. درصورت قالب بندی زمان قالب برداری طولانی خواهد شد و ممکن است در طول این مدت به واسطه لرزش و ضربه آسیبی به بتن وارد شود‌. همچنین با عدم تکمیل واکنش هیدراتاسیون درزمان لازم مقداری آب اضافه در بتن باقی می ماند.

درصورت جداشدگی وآب انداختگی، چنانچه در هنگام گیرش یا پس از آن‌، زمانی که مقاومت بتن چندان زیاد نیست یخبندان در بتن حاصل شود‌، بتن به واسطه انبساط ناشی از یخ زدن آب موجود در حفره ها‌، ودر اثر تنش‌های کششی حاصله‌، ترک دارشده ویا دچار آسیب و ازهم پاشیدگی خواهدشد.

این عامل سبب افت غیرقابل جبران مقاومت فشاری بتن میشود. استفاده از مواد افزودنی ویژه بتن از قبیل ضدیخ بتن کیمیکس بدون داشتن اثرات مخرب، با افزایش سرعت گیرش بتن وحصول مقاومت لازم علاوه بر کاهش آب مصرفی و افزایش اسلامپ‌، میتواند از یخ زدن بتن در دماهای پائین جلوگیری نماید.

برای اجتناب از اثرات نامساعد یخ زدگی در بتن تازه، رعایت بعضی از نکات لازم است. درجه حرارت در زمان بتن‌ریزی را می‌توان به وسیله گرم کردن مواد متشکله مخلوط افزایش داد. آب به آسانی حرارت داده می‌شود، با داغ نمودن آب درجه حرارت بتن به اندازه کافی افزایش می‌یابد. بهتر است که بتن در حرارت ۷ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد گیرش نماید و در طی سه روز بعدی حرارت بتن کمتر از حدود ۱۰ درجه سانتی گراد نشود.

انواع افزودنی های زودگیر اجازه می دهند تا بتن را هنگامی که درجه حرارت داخلی آن زیر انجماد است از یخ زدگی حفظ کنند. ازجمله افزودنی های تسریع کننده گیرش بتن میتوان به ضدیخ بتن , ضدیخ ملات , ضدیخ بدون کلراید , زودگیربتن , شاتکریت , فوق روان کننده زودگیر و… اشاره نمود.

  ضدیخ بتن چیست ؟

دما نقش قابل توجهی در میزان دوام و مقاومت نهایی بتن دارد. ضدیخ بتن بعنوان یک عامل تعدیل کننده اثرات مخرب شرایط جوی بربتن عمل میکند. انواع ضدیخ بتن  باکاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش  هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا می باشد امکان تکمیل واکنش را فراهم می سازد وهمچنین از ماندن آب اضافی دربتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی از آن جلوگیری میکند از سوی دیگرنیز ترکیبات موجود در برخی ازانواع ضدیخ بتن دمای انجماد فاز مایع بتن را کاهش میدهد و از جداشدگی وآب انداختن بتن جلوگیری میکند.

مواد افزودنی ضد یخ بتن جهت جلوگیری ازیخ زدن بتن درشرایط آب وهوایی سرد و به منظور اجتناب از وقفه در بتن ریزی در دماهای پایین درمخلوهای بتنی مورد استفاده قرار میگیرند.

استفاده از ضدیخ بتن برای رساندن مقاومت بتن به مقاومت  موردنظر درشرایط آب وهوایی سرد موردنیازاست. انواع ضدیخ  بتن دردو نوع ضدیخ مایع  و ضد یخ پودری به عنوان ضد یخ بتن و ضد یخ ملات تولید می شود. برای جلوگیری از خوردگی میلگردها در بتن های مسلح می بایست از ضد یخ بتن کیمیکس بدون کلراید با فرمولاسیون ویژه استفاده گردد. استفاده از ضدیخ بتن مسلح سلامت میلگردها را تضمین میکند.

باید توجه داشت که عملکردضدیخ بتن در درداخل بتن معنا پیدا میکند و منظور از ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب‌دهنده واکنش آب و سیمان است.

علیرغم کمک افزودنی ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید و تمامی انواع ضد یخ های بتن به بتن ریزی در آب وهوای سرد ومناطق سردسیر، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و رعایت شرائط آیین نامه ای الزامی است. باید به خاطر داشت مصرف ضد یخ بتن فقط یک اقدام تکمیلی است و نباید اهمیت تمهیدات بتن ریزی مانند نگهداری بتن ، کیورینگ و دیگر عوامل توجیه شده برای بتن ریزی در شرایط آب وهوای سرد را از نظر دور داشت .

افزودنی ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید به عنوان یک عامل شتاب دهنده :

این نوع ضد یخ ترکیبی از مواد آلی و معدنی است وبا توجه به عدم وجود یون کلر در ترکیبات آن از خوردگی واثرات نا مطلوب بر روی آرماتورها جلوگیری نموده و اثرات منفی بتن ریزی در هوای سردرا نیزمرتفع میسازد. چرا که وجود یون کلر سبب آسیب به آرماتورها و ایجاد سستی پیوند بین میلگردها در محل اتصال با بتن می گردد. استفاده از ضدیخ بتن عمل هیدراسیون سیمان که خود عاملی برای افزایش حرارت داخلی بتن است را سرعت بخشیده  به طوریکه تا رسیدن به اوج ساعات سرد شبانه‌روز، عمل هیدراسیون تا حد زیادی پیش رفته است. استفاده از ضد یخ بتن با افزایش سرعت گیرش بتن ودستیابی به مقاومت اولیه خطر یخ‌زدگی را به حداقل می‌رساند.

مزایا ی ضد یخ بتن مسلح

» تسریع واکنش هیدراسیون و کاهش زمان گیرش اولیه بتن

» جلوگیری از آسیب به بتن در عملیات بتنریزی در هوای سرد

» عدم وجود یون کلر در آن

» کنترل و جلوگیری از تغییر دمای سریع در بتن

» افزایش خاصیت چسبندگی مخلوط بتن

» عدم کاهش مقاومت بتن در هوای سرد

» جلوگیری از بروز ترکهای ناشی از تغییرات دما دربتن